Borçlar Hukuku

Türkiye'de Borçlar Hukuku ve Hukuki Destek: Avukat Sibel Yılmaz Hukuk Bürosu

Borçlar hukuku, bireyler ve işletmeler arasındaki sözleşmelere, borçlara ve alacaklara ilişkin hukuki ilişkileri düzenleyen bir hukuki alandır. Türkiye'de borçlar hukuku, Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelerle belirlenir. Didim, Türkiye'nin güzel sahil kasabalarından biridir ve birçok kişi burayı tatil yapmak veya emeklilik hayatlarını sürdürmek için tercih eder. Ancak, bu güzel bölgede de borçlar ve hukuki sorunlar yaşanabilir.

Avukat Sibel Yılmaz Hukuk Bürosu, Didim ve çevresindeki müvekkil kitlesine borçlar hukuku ve hukuki destek sağlayan deneyimli bir avukatın işletmesidir.

Avukat Sibel Yılmaz Hukuk Bürosu Hakkında

Avukat Sibel Yılmaz, Didim'de birçok yıl boyunca borçlar hukuku, aile hukuku, suç ve ceza hukuku gibi birçok hukuki konuda hizmet veren bir avukattır. Kendisi, yerel ve ulusal düzeyde geniş bir müvekkil kitlesine hizmet sunan deneyimli bir avukattır. Avukat Sibel Yılmaz, borçlar hukuku konularında müvekkil kitlesine uzmanlık sunar ve hukuki sorunlarını çözmelerine yardımcı olur.

Borçlar Hukuku Alanında Hizmetler

Avukat Sibel Yılmaz Hukuk Bürosu, Didim ve çevresindeki müvekkil kitlesine borçlar hukukuyla ilgili bir dizi hizmet sunar:

 1. Sözleşme Hukuku: İş ve kişisel sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması.

 2. Borçlar ve Alacaklar: Borçlar ve alacaklarla ilgili uyuşmazlıkların çözümü, tahsilat işlemleri ve alacakların korunması.

 3. Borçlar Hukuku Danışmanlığı: Borçlar hukuku ile ilgili genel danışmanlık ve hukuki rehberlik.

 4. Borçlar Hukuku İhtilafları: Borçlar hukuku uyuşmazlıkları için hukuki temsil ve dava hizmetleri.

Borçlar hukuku konuları karmaşık ve teknik olabilir. Borçlar ve alacaklarla ilgili anlaşmazlıkların çözümü veya sözleşme hükümlerinin yorumlanması ciddi bir hukuki uzmanlık gerektirebilir.

Avukat Sibel Yılmaz Hukuk Bürosu, Didim ve çevresindeki müvekkil kitlesine güvenilir ve uzman bir hukuki destek sunar. Eğer Didim'de yaşıyorsanız veya bu güzel bölgeye yatırım yapmışsanız, borçlar hukuku ve hukuki sorunlarınızı en iyi şekilde çözmek için bir uzmana başvurmak önemlidir. Haklarınızı korumak ve hukuki meselelerinizi başarıyla çözmek için bir profesyonelin rehberliği her zaman yardımcı olabilir.


Borçlar Hukuku, Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) düzenlenmiş olan ve medeni hukukun bir alt dalını oluşturan bir hukuk dalıdır. Borçlar Hukuku, kişilerin ve ticaretin her türlü ilişkisinde doğan borçların nitelikleri, sona ermesi, ifası, temerrüt, zararın tazmini, sözleşmelerin hükümleri ve daha pek çok konuyu içerir. İşte Borçlar Hukuku ile ilgili temel bilgiler:

 1. Türk Medeni Kanunu (TMK): Borçlar Hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun üçüncü kitabında düzenlenir. TMK, Türkiye'deki medeni hukukun temel kaynağıdır ve 1 Temmuz 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 2. Borç Nedir: Borç, bir kişinin başka bir kişiye bir şeyi verme, yapma veya yapmama yükümlülüğünü ifade eder. Borçlar Hukuku, bu yükümlülüklerin kaynaklarını, niteliklerini, ifa yöntemlerini ve sona erme şekillerini düzenler.

 3. Borç İlişkisi: Borçlar Hukuku, bir alacaklı ve borçlu arasında doğan hukuki ilişkiyi ele alır. Bu ilişki, genellikle bir sözleşme, haksız fiil, zorla ifa veya kanun gereği doğabilir.

 4. Borçların Kaynağı: Borçlar Hukuku, borçların kaynaklarını düzenler. Bunlar arasında sözleşmeler, haksız fiil, kanun ve zorla ifa gibi kaynaklar yer alır.

 5. Sözleşmeler: Borçlar Hukuku, sözleşmelerin oluşumu, geçerliliği, yorumlanması ve sona erdirilmesi gibi konuları düzenler.

 6. Haksız Fiil: Borçlar Hukuku, bir kişinin diğerine zarar veren davranışlarının hukuki sonuçlarını ve tazminat yükümlülüğünü inceler.

 7. Zorla İfa: Borçlar Hukuku, borçlunun ifa etmeyi reddetmesi durumunda alacaklı tarafın zorla ifa yoluna başvurmasını düzenler.

 8. Borçların Sona Ermesi: Borçlar, ifa, mahsup, zamanaşımı, feragat ve benzeri yollarla sona erer. Borçlar Hukuku, bu sona erme yollarını ayrıntılı bir şekilde ele alır.

 9. Zararların Tazmini: Haksız fiil sonucu meydana gelen zararların tazmini, Borçlar Hukuku'nun önemli bir kısmını oluşturur. Bu, tazminat hukuku olarak da bilinir.

 10. Özel Borç İlişkileri: Borçlar Hukuku, özel durumları ele alır, örneğin aile içi borç ilişkileri, kira ilişkileri ve ticaret hukuku gibi özel alanlarda da borçlar ve yükümlülükler düzenlenir.

Didim'de Borçlar Hukuku, bireylerin ve işletmelerin günlük yaşamındaki birçok hukuki konuyu düzenler. Bu nedenle hukuki ilişkilerde karşılaşılan sorunların çözümünde ve hukuki danışmanlık alınmasında önemli bir rol oynar. Avukat Sibel YILMAZ Hukuk Bürosu size bu konuda profosyonel hizmet sunmaktadır.

Hızlı iletişim
 • 05558232488
 • 05558232488
 • info@didimavukat.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara